BBGO heeft nog steeds geen kennismakingsgesprek gevoerd met SoZaVo-minister

Zondag 28 november 2021- De Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), heeft tot op heden nog geen kennis gemaakt met minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Volgens BBGO-voorzitter Renate Wouden is er tot 2 maal toe gevraagd naar een gesprek met de minister, echter, zonder succes. Wouden, geeft aan niet te weten of er beleid is gemaakt voor de seniorenburgers.

Volgens Wouden moet er nog veel gebeuren qua wetgeving. Het document van de OAS, dat al 3 jaren ligt bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en SOZAVO, is nog steeds niet geratificeerd. Dit document is bedoeld om de rechten van de seniorenburgers duidelijk aan te geven en die ook te erkennen. BBGO heeft 2 jaren gewerkt aan de wetswijziging van het pensioen. Wouden, geeft aan dat er tot nu toe niet gereageerd is hierop. Zij had gehoopt enkele zaken van de gepensioneerde ambtenaren te kunnen realiseren, maar die plannen worden nu verschoven naar het volgend jaar.