Betere aanpak covid maatregelen vereist

Maandag 22 februari 2021- De wijze waarop de covid-19-pandemie in Suriname wordt aangepakt, moet beter. Dat geldt ook voor naleving van door de overheid afgekondigde covid-19-maatregelen. Daarvoor moeten wet- en regelgeving op dit stuk aangepast worden. Dit is de conclusie van enkele parlementsleden, die op zaterdagavond op pad mochten met de zonen van Hermandad, om getuige te zijn van hoe wordt omgegaan met lockdown overtreders.

Patricia Etnel en Stephen Tsang kwamen ook op voor de kleine ondernemers die de backbone vormen van de economie en die enorme problemen ondervinden tijdens deze covid-pandemie die Suriname bijna een jaar in de greep houdt.

Onlangs heeft de regering laten doorschemeren dat het covid-19-noodfonds binnen afzienbare tijd geïmplementeerd zal worden. Dit, zodat kwetsbare groepen een steun in de rug krijgen. Kenneth Amoksi, minister van Justitie en Politie maakte ook deel van het KPS-team dat zorgdraagt voor handhaving en naleving van de covid- maatregelen. Het team is gestuit op enkele lockdown overtreders.

De minister zal zich de komende tijd inzetten om extra apparatuur aan te vragen voor de manschappen om het werk beter uit te kunnen voeren. In dat kader overhandigde Amoksi een PPE-Pakket aan het Korps.

-STVS Nieuwsdienst-