Bijzondere zeedieren van Suriname

Vrijdag 06 november 2020 – Middels een poster heeft de bekende illustratie Lucy Molleson, Marine bioloog Dr. Marijke de Boer, de Internationale Walviscommissie en het team van Green Heritage Fund Suriname (GHFS) de bijzondere zeedieren van Suriname belicht.

Op de poster zijn 23 bijzondere zeedieren van Suriname in beeld gebracht, die ook voorkomen in de Mariene Fauna database. Deze database is een van de outputs onder het EU-gefinancierde project. Promoting integrated and participatory Ocean Governance in Guyana and Suriname: the eastern gate to the Caribbean. De database bevat meer dan 8000 waarnemingen nl: Zeevogels, haaien,roggen en walvisachtigen. Naast deze poster die aanvulling geeft op het werk van de stichting, streven zij ook ernaar de nationale bewustwording en kennis over het unieke mariene ecosysteem van Suriname te vergroten.

Het behouden van soorten en habitats is vereist in het mariene landschap van Suriname. Door de inspanningen voort te zetten en om gebrek aan kennis over het mariene ecosysteem, maar ook over menselijke activiteiten bij te werken, kunnen milieu bescherming en economische ontwikkelingen met elkaar de handen worden gereikt.

– Green Heritage Fund Suriname/ Tanitshah Kirton-