“Binnenlandbewoners willen Cubaanse artsen niet kwijt”

Donderdag 08 april 2021- De Cubaanse artsen die in het binnenland van Suriname worden ingezet voor de eerstelijnszorg, moeten behouden worden. Dat is het standpunt van de binnenlandbewoners, verneemt DNA-lid, Edgar Sampi, uit verkregen informatie. In een brief, waarop hij de hand heeft weten te leggen, wordt aangegeven dat het ministerie van Volksgezondheid voorbereidingen treft om de 18 Cubaanse artsen terug te roepen.

Volgens de parlementariër zitten de binnenlandbewoners met hun handen in het haar. Het DNA-lid geeft ook aan dat het ministerie van Volksgezondheid niet met de doelgroep heeft gecommuniceerd hierover. Maar, in tegenstelling tot de informatie van Sampi, beweert minister Amar Ramadhin dat de Cubaanse artsen niet bedankt worden.

Deze medici zijn op verschillende posten van de Medische Zending en de Regionale Gezondheidsdienst gestationeerd. De overheid had Cubaanse medische deskundigen laten halen om de toegang tot de gezondheidszorg te vergroten, met name in het binnenland.

In 2007 wees onderzoek uit dat er 250 algemene artsen en 100 specialisten nodig waren voor het binnenland. Niet iedereen was blij met de komst van de Cubaanse artsen, met als gevolg dat zij enige tegenwerking hebben ondervonden. Edwin Noordzee, coördinator van de Cubaanse missie bevestigt dat er voorbereidingen worden getroffen om Cubaanse artsen weg te sturen.

“Het vertrek van de Cubaanse artsen zal een aderlating zijn voor het binnenland. Als het werkelijk zo is, moet het ministerie dan Surinaamse artsen inzetten om de zorg te garanderen.” Dit zegt directeur Herman Jintie van de Medische Zending, die ook benadrukt dat er met alle voortvarendheid gekeken moet worden naar dit besluit.

-Nieuwsdienst-