Biza sluit werkzaamheden informele uitslag af

DINSDAG 2 Juni 2020-Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) sluit vandaag om 15.00 uur de werkzaamheden voor het verwerken van data voor de informele uitslag op de website voorlopig af. De website blijft nog wel toegankelijk voor de media, politieke organisaties en het Onafhankelijk Kiesbureau.
Sinds het weekend hebben verschillende hoofdstembureaus hun openbare zittingen gehouden voor de vaststelling van de formele uitslag in hun respectieve kiesdistricten. Hiermee is het traject voor het vaststellen van de formele uitslag ingezet.
Biza moet tot nu toe nog de data van de processen-verbaal van drie stembureaus (184, 186 en 196) ontvangen en verwerken. Indien die data in een later stadium van het hoofdstembureau in Paramaribo wordt verkregen, zal die alsnog worden verwerkt in het programma voor de informele uitslag. Hierna zullen de werkzaamheden voor de informele uitslag definitief worden afgesloten.
Alle ontvangen en verwerkte data voor de informele uitslag blijven nog beschikbaar op de mediawebsite en zullen eventueel in een later stadium worden overgeheveld naar de verkiezingswebsite www.verkiezingen.sr.

BINNENLANDSE ZAKEN-