Conceptovereenkomst regering, IMF en oppenheimer-schuldeisers bijna af

Donderdag 08 april 2021- De gesprekken tussen de regering van Suriname en internationale stakeholders over de herschikking van de staatsschuld zijn in afrondende fase. Uiterlijk 12 april moet een deal beklonken zijn. Het gaat om een aflossingsregeling voor de schuld van 675 miljoen USD op de internationale kapitaalmarkt en het binnenhalen van iets meer dan 700 miljoen USD via het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Het imago en de betrouwbaarheid van Suriname is daarmee behoorlijk geschaad. Alleen met een constructieve houding kan het vertrouwen herwonnen worden bij de internationale instituten. “En dat vergt dat je met respect voor elkaar om de tafel moet zitten. Je mag met de vuist op tafel slaan, maar je moet altijd het respect van elkaar behouden. Iedereen gaat voor zijn of haar eigen belang, en wij waken voor het Surinaams belang. Dus dat moet altijd het uitgangspunt zijn”, zegt Achaibersing

Met IMF is de staat er zo goed als uit, maar de schuldeisers van de Oppenheimer-leningen willen eerst inzage hebben in de conceptovereenkomst en eventueel wat aanvullingen plegen voordat de “deal” wordt beklonken. Na de goedkeuring zullen de schuldeisers ook een besluit nemen over het verzoek van Suriname naar een versoepelde aflossing, waaronder verlenging van de aflossingsvrije periode. “De bondholders willen inzage hebben in de informatie die we met IMF afgesproken hebben. Ze willen hun feedback geven, omdat dat van belang is bij de onderhandelingen”, zegt minister Armand Achaibersing van Planning en Financiën.

Eén van de kritische kanttekeningen is dat door buitenlandse mogendheden besluiten worden genomen over de toekomst van de Surinaamse economie. Dit wordt ontkend door minister Achaibersing. Hij zegt dat Suriname het laatste woord heeft bij alle voorstellen die te maken hebben met de schuldherschikking.

-Website-