De afdeling Ontwikkelingseenheid van het Ministerie van Defensie werd opgeheven

Vrijdag 21 november 2020- De Onwikkelingseenheid werd onder leiding van de minister van Defensie direct ontbonden. Dat maakte minister van Defensie Krishna Mathoera dinsdag 17 november 2020 bekend in de Nationale Assemblee. Deze dienst is gescreend en wordt op 20 november 2020 beëindigd . Alle onder deze eenheid ressorterend materiaal en personeel wordt ondergebracht naar de kazerne. Zij zullen volgens de minister onder de bevelhebber van het Nationaal Leger vallen.

Het nieuw personeel dat in dienst was genomen bij de defensie, is ondergebracht op de afdeling ontwikkelingseenheid die belast was met allerhande bewakings- en civiele opdrachten.Tijdens de begrotingsbehandeling, haalde de minister aan dat er inderdaad een toename van het personeel op haar ministerie te constateren is. Het bestand is uitgebreid met 650 medewerkers, maar de noodzaak hiervoor is onduidelijk. Volgens de minister van Defensie was dit een politieke beslissing van de vorige regering. De minister zei: “Het nieuw personeel zit in ieder geval niet in het Nationale Leger, maar in de zogenaamde ontwikkelingseenheid.”

Volgens de lijst van het Centraal Bureau Mechanische Administratie (CEBUMA) zijn er vanaf september 2020, 4.944 personeelsleden bij defensie in dienst genomen. 20 % hiervan zit bij de Dienst Nationale Veiligeheid (DNV), dit is een begroting van ongeveer SRD 70 miljoen voor het ministerie van Defensie. De regering van Suriname bepaalt de samenstelling van het leger in overeenstemming met artikel 10 van de Nederlandse wet. Minister Matoera zei dat deze organisatie nooit formeel is opgericht. De minister presenteerde een takenlijst van het Nationaal Leger. De byzondere taken alsook de hoofdtaak van de organisatie zijn vastgesteld in de Wet van het Nationaal Leger.

De minister verklaarde een aantal bewakingsactiviteiten te hebben aangetroffen op het departement. Na te hebben geëvalueerd, is er geconstateerd dat enkele van deze posten geen aanspraak maakten op de beveiliging van Defensie, deze zijn onmiddelijk ingetrokken. Volgens haar hebben sommige personen en bedrijven al voor deze beveiliging betaald. De minister heeft echter geen behoorlijke administratie aangetroffen. Het ministerie is deze kwestie momenteel aan het ordenen en heeft met de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing over deze kwestie gesproken. Zij heeft een werkgroep samengesteld om alles te inventariseren, analyseren en voorstellen te doen voor een structurele oplossing.

Minister Mathoera verzekerde het parlement dat op grond van artikel 13 van de Wet NL, behalve voor deze taken, geen activiteit buiten militaire gebouwen en terreinen mag worden verricht zonder toestemming van de Minister. De strategie zal worden uitgevoerd op een manier die niet de bevoegdheid geeft om de objecten en onderwerpen van illegale operaties te bewaken of te beschermen. Waar het algemeen belang wordt bepaald, zal een zorgvuldige afweging worden gemaakt.

-de boodschap/ Tanitshah Kirton