De regering heeft procedures gestart om veiligheidsorganisaties te versterken

Woensdag 18 november 2020 – De veiligheidsorganisatie van Suriname is de afgelopen jaren ernstig verzwakt en moet worden versterkt. Volgens president Chandrikapersad Santokhi is het proces om deze organisaties te versterken al begonnen. In antwoord op vragen over veiligheidsbeleid noemde het staatshoofd op maandag 16 november 2020 het Korps Politie Surinaamse (KPS), Nationaal Leger (NL), Directoraat Nationale Veiligheidsdienst (DNV) en de Douane.

President Santokhi vermeldde bijvoorbeeld dat in de nieuwe lichting van KPS 70% van de kandidaten nog niet is geselecteerd volgens de toepasselijke regels. Deze keuzes en de daaruit voortvloeiend beëdigingen  worden hier afgelegd. Daarom moet hier een nieuwe keuze worden gemaakt. Hij wees erop dat de eerste stap wordt gezet om de leiding van bovengenoemde organisaties te versterken. Ook worden organisaties doorgelicht.

“We zullen hier bekwame en eerlijke mensen plaatsen en ze zullen een diepgaande nationale en internationale training krijgen. De veiligheidsorganisatie is er om de samenleving te dienen en te beschermen. Dat zou het uitgangspunt moeten zijn. De president zei, en dan wordt de organisatie versterkt.

Daarnaast is de capaciteit van zittende en staande rechters versterkt. Het Openbaar Ministerie  (OM) heeft 13 substituut-officieren erbij. Het staatshoofd zei dat het nodig is om de capaciteit van het openbaar ministerie te versterken, zodat de acceptatie van nieuwe zaken en de monitoring en afwikkeling van lopende zaken beter en sneller kunnen worden afgerond. Op deze manier kunnen onderzoeken op het gebied van criminaliteit en corruptie beter worden uitgevoerd.

De president zei ook dat de Rechterlijke Macht op korte termijn ook zal worden versterkt. Binnenkort komen er zes nieuwe rechters bij en binnenkort wordt de president van het Hof van Justitie benoemd. De capaciteit van de rechterlijke macht zal worden uitgebreid om te zorgen voor goed, effectief en snel recht in de samenleving op grond van het burgerlijk recht en het strafrecht.

-de boodschap/ Tanitshah Kirton-