Defensie zal zich sterk maken voor psychosociale begeleiding militairen

Vrijdag 22 januari 2021- Het ministerie van Defensie zal zich sterk maken voor de psychosociale begeleiding van militairen. Deze groep heeft namelijk ook te kampen met psychosociale problemen waarmee militairen te kampen hebben. In gesprek met de Communicatiedienst Suriname (CDS) geeft minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie aan wat de rol is van de afdeling G5 (personeelszorg) en hoe de geestelijke zorg eruitziet. “Het afgelopen jaar hebben wij 87 meldingen gehad van huiselijk geweld, dit zijn formele aangiftes geweest via de militaire politie. Wij zullen beleid maken hoe we mensen kunnen begeleiden en kennis en vaardigheden kunnen bijbrengen om met hun emoties om te gaan. Het is ook belangrijk om te weten wat de perceptie is van geweld, wij gaan dit meenemen in het curriculum van alle militaire opleidingen en trainingen”, aldus de bewindsvrouw.

-STVS Website-