Delegatie uit Suriname brengt zakenbezoek aan Indonesië

Donderdag 14 juni 2018 – Op initiatief en uitnodiging van de Ambassade van Indonesië in Suriname heeft een delegatie uit Suriname van 31 mei tot 10 juni een zakenbezoek gebracht aan Indonesië. Het doel van dit bezoek was mogelijkheden na te gaan voor bevordering van economische samenwerking tussen Suriname en Indonesië in het kader van onder andere een partnerschap tussen Suriname, Indonesië en de Islamitische Ontwikkelingsbank.

De delegatie van Suriname bestond uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale Ontwikkelingsbank, InvestSur, Trustbank Amanah in verband met Islamitisch bankieren, alsook andere private organisaties uit de sectoren woningbouw, infrastructuur, meubelfabricage, landbouw en tuinbouw.

Werkbezoeken in Indonesië zijn gebracht aan onder andere de ministeries van Buitenlandse Zaken, Nationale Ontwikkelingsplanning en Landbouw, de Investeringsbevorderings-organisatie, de Centrale Bank en andere financiële instituten gericht op toezicht op Islamitisch financieren, kredietgarantie, kleine en middelgrote ondernemingen en woningbouw. Ook is Adhi Karya, de derde grootste nationale constructie maatschappij, bezocht. En het Nationaal Kunstmatig Inseminatiecentrum voor Veeteelt, de Palmolie-associatie en de Meubelindustrie en Nijverheid Associatie.

Het ligt in de bedoeling dat potentiële gebieden van samenwerking voorgesteld worden ter bespreking in de komende Vergadering van de Gemengde Commissie Suriname en Indonesië, die later dit jaar in Suriname zal plaatsvinden.

De delegatie was unaniem van mening dat de relatie met Indonesië veel potentie heeft, nadere uitwerking behoeft en effectief benut dient te worden. Bijzondere waardering is uitgesproken aan het adres van Ambassadeur Dominicus Supratikto van de Ambassade van Indonesië in Paramaribo die niets aan het toeval heeft overgelaten om dit zakenbezoek te kunnen realiseren.

Indonesië is thans de grootste economie van Zuidoost-Azië en behoort tot de G-20, een forum van landen voor samenwerking en beraad met betrekking tot het internationale financiële systeem.

-ministerie van Buitenlandse Zaken/ NII-