DNA-voorzitter start schoolpakkettenproject als ondersteuning naar behoeftige scholieren

WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2020-Vijfhonderd scholieren zullen in verband met de start van het nieuwe schooljaar in oktober inaanmerking komen voor een schoolpakket. Het schoolpakkettenproject is een initiatief van de
voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee MSc. LL.B. Op maandag 14september 2020 is het startsein gegeven in Marowijne, Albina, het geboortedistrict van deassembleevoorzitter. Het doel van dit project is om behoeftige scholieren te ondersteunen.
In aanwezigheid van enkele studenten heeft de parlementsvoorzitter de symbolischeoverdracht gedaan van enkele schoolpakketten. Als extra motivatie hebben de bestgeslaagdenvan de A- en B-richting van Mulo Albina SRD 1.000 erbij gekregen.
De assembleevoorzitter heeft tijdens zijn toespraak aangegeven, dat vanwege de COVID-19-
situatie in Suriname het eerder niet gelukt is om de schoolpakketten te verstrekken.
Aangezien dit eerder is beloofd, is alle moeite gedaan om de overhandiging nog vóór
aanvang van het nieuwe schooljaar te doen.
Registratie
De parlementsvoorzitter is van mening, dat er altijd ondersteuning zal komen waar die nodig
is. Voorafgaand aan de overhandiging heeft er een registratie plaatsgevonden. Ook kinderen
uit de dorpen in het zuiden zoals Papatam, Akoloi Kondre en Bamboesoe hebben een
schoolpakket gekregen, zegt de assembleevoorzitter.
In Paramaribo zullen ook schoolkinderen uit de wijken Texas, Charlesburg, Van Dijk en
Wintiwai een schoolpakket ontvangen. De nood is volgens de parlementsvoorzitter in deze
gebieden heel hoog. “Zonder enige problemen moeten de leerlingen in oktober weer de
school kunnen bezoeken. Dit is de gedachte hierachter,” zegt voorzitter Bee.
Financiering
Het idee voor het schoolpakkettenproject is volgens voorzitter Bee gedeeld met vrienden, die
op hun beurt een donatie hebben gedaan. Een deel van de pakketten is uiteindelijk uit eigen
middelen aangeschaft. De assembleevoorzitter is er blij om, dat er op zo’n manier een
bijdrage geleverd kan worden aan de ontwikkeling van schoolgaande kinderen in Suriname.
-Communicatie en Informatie DNA-