Eerste steenlegging scholengemeenschap Marowijne een feit

Maandag 22 februari 2021- De eerste middelbare scholencomplex in Marowijne rijst uit de grond. Vandaag heeft de eerste steenlegging plaatsgevonden te Moengotapoe. De regering Santokhi- Brunswijk vindt dat de ontwikkeling niet alleen in de kustvlakte moet plaatsvinden, maar ook in alle districten tot in het achterland van Suriname. Chan Santokhi, president van de republiek Suriname gaf tijdens zijn toespraak aan dat deze regering geen loze beloftes doet.

Volgens Ronnie Brunswijk, vice- president van Suriname is dit een heugelijk feit. Hij legt uit dat dit een droom is, die waarheid wordt. Brunswijk haalde in zijn toespraak aan dat het een uitdaging is voor studenten van het district Marowijne om naar Paramaribo af te reizen om vervolgonderwijs te genieten, met alle gevolgen van dien. Hij legde de nadruk op de aanzet die daadwerkelijk gegeven is om het scholencomplex neer te zetten.

Marinus Bee, DNA-voorzitter richtte zich in zijn toespraak speciaal tot de schoolgaanden in het district. Hij drukte hen op het hart hun best beter dan ooit te doen, vooral met de komst van het scholencomplex in het gebied. De voorzitter gaf aan dat de leerprestaties een stijgende trend moeten gaan vertonen.

Foedischa Pinas, Imeao-student, is zeer ingenomen met deze mijlpaal. Zij legt uit dat zij dagelijks naar Paramaribo moet afreizen om er onderwijs te genieten. Dat typeert zij als een enorme uitdaging. Verder wijst Pinas op de vele voordelen die de scholengemeenschap zal hebben voor het district.

De regering probeert de eerste fase van dit scholencomplex klaar te hebben vóór het schooljaar 2021-2022. De eerste fase houdt in zes lokalen en deze fase wordt gefinancierd door een lokale ondernemer.

-STVS Nieuwsdienst-