Enveloppen van SRD300 voor de viering Srefidensi (November) en Owru Yari (December) liggen klaar

Donderdag 19 november 2020- In het kader van 45 jaar Srefidensi op 25 november 2020 en de Owru Yari-viering in december  heeft de regering een financiële tegemoetkoming toegezegd aan de samenleving. De overheid weet dat mensen het nu moeilijk hebben en wil daarom direct de samenleving ondersteunen. Het bedrag van deze vergoeding is SRD 300,- en wordt uitbetaald in de maanden november en december 2020. Dit is bij beschikking van de Minister van Financiën en Planning vastgesteld.

De uitkering geldt ook voor werknemers met een jaarlijkse bruto bezoldiging tot maximaal SRD 150.000,-. Werkgevers mogen aan hun werknemers, met een maandsalaris tot SRD 12.500,-, voor de maanden november en december 2020 een extra bedrag van maximaal SRD 300,- als onderdeel van het samenhangend pakket van maatregelen belastingvrij uitkeren.

De overheid  heeft besloten om de heffingskorting van SRD 750 ,- per maand voor de inkomsten-en loonbelasting te continueren tot  de invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Het Staatsbesluit hiervoor wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Dit zijn enkele van de noodmaatregelen die de regering heeft genomen als reactie op de crisis in het land. Deze week zal het ministerie van Financiën en Planning de gemeenschap verder informeren over administratieve processen en financiële afwikkeling van de tegemoetkomingen.

-de boodschap/ Tanitshah Kirton-