Gecoördineerde controle van valutatransacties

Woensdag 18 november 2020 – De regering implementeert gecoördineerde controle over valutatransacties. Dit gebeurde in samenwerking met het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Justitie en Politie en de Centrale Bank (als monetaire autoriteit en toezichthouders van de bancaire sector en geldtransacties). Minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie Saskia Walden hield dinsdag 17 november een toespraak in de Nationale Vergadering.

De minister kondigde maatregelen aan die burgers in staat moeten stellen klachten in te dienen. Deze zijn:

  1. EZ zal de klachten over wisselkoers en illegale omwisseling via haar klachtenafdeling (tel: 425-338) doorgeven aan CBvS en Openbaar Ministerie ter afwikkeling. Het betreft klachten die betrekking hebben op financiële instellingen
  2. Met betrekking tot de illegale handel in vreemde valuta is besloten dat bij het optreden c.q.handhaving naast de Wet Geldtransactiekantoren 2012″ andere wetgeving zal worden geraadpleegd “Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)”, “Terrorism Funding Act”, “Belastingwetgeving”;
  3. CBvS en EZ zullen er alles aan doen om de informatie-uitwisseling gestructureerd te laten verlopen en ervoor te zorgen dat EZ-aanmelding en klachten die via het CBvS-meldpunt binnenkomen, worden verzonden. Als consumenten klachten hebben over de wisselkoers, krijgen zij de opdracht om een ​​klacht in te dienen via de CBvS-kliklijn.

“Meneer de voorzitter, dit is een samenvatting van de samenwerkingsovereenkomst tussen EZ, MinFin, JusPol en CBvS, maar ik kan u verzekeren dat er een diepe samenwerking is om alle illegale activiteiten bij valutatransacties uit te bannen. Voor valutahandelaren die de voorschriften en instructies van de centrale bank overtreden, zullen krachtige maatregelen worden genomen. Het botte feit is dat die illegale valutahandelaren het risico lopen te worden geconfisqueerd en gevangengezet, ”zei minister Walden.

-de boodschap/ Tanitshah Kirton-