GEEN LEERACHTERSTAND VOOR ONZE KINDEREN

Vrijdag 8 januari 2021- De focus van het onderwijssysteem van Suriname is niet meer gericht op de kwantiteit, maar op de kwaliteit. Dit zegt minister Marie Levens van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Volgens haar is er daarom geen sprake van een leerachterstand gedurende de Covid-periode.

Om de kwaliteit te garanderen, moeten wij werken met nieuwe vormen en modellen van het onderwijs, zegt agoog Christien Naarden. Zij vindt dat kinderen in de gelegenheid gesteld moeten worden om zelf te ontdekken wat zij gelezen hebben. Alleen zo kunnen zij zich creatief en innovatief ontwikkelen, stelt Naarden.

Naarden roept de ouders op om nauwer betrokken te zijn met schoolwerk begeleiding van hun kinderen. De agoog benadrukt dat het kind centraal staat bij de nieuwe manier van onderwijzen en dat de ouders of verzorgers een cruciale rol vervullen in het geheel.

-STVS Nieuws Dienst-