Groot Opperhoofd Aboikoni getraind in plantvermeerderingstechnieken

Zaterdag 7 september 2019 – Het Groot Opperhoofd der Saramaccaners, gezeteld te Asidonhopo is samen met zijn dorpsgemeenschap getraind in verschillende plantvermeerderingstechnieken. Momenteel is een team van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) op instructie van LVV- minister Rabin Parmessar, doende de bevolking bewust te maken van de verschillende mogelijkheden in de agrarische sector.
De leider der Saramaccaners vroeg in een formeel schrijven aan minister Parmessar, ondersteuning ter ontwikkeling van het dorp. Minister Parmessar heeft terstond een technische ploeg afgevaardigd, die het Opperhoofd moet bijstaan in het opzetten van verschillende actiepunten ter ontwikkeling van de agrarische sector van het dorp. De verschillende landbouw- en veeteeltdeskundigen zijn op dit moment bezig de gemeenschap te onderrichten. Nu zijn aan de orde de verschillende plantvermeerderingstechnieken.
Het Groot Opperhoofd participeert zelf ook aan deze training, en is zeer ingenomen met de wijze van overdracht vanuit het ministerie. Later deze maand zal de minister een formeel bezoek brengen aan het Groot Opperhoofd Aboikoni en het Dorp.
Minister Parmessar geeft in een reactie aan de afdeling voorlichting mee, dat dit slechts het begin is van wat er nog moet gebeuren in heel Suriname. Wij zijn in een rijdende trein gestapt, die de weg van ontwikkeling heeft gekozen voor land en volk, en daar wil ik 100% leiding aan geven.
-Ministerie van LVV-