Internationale dag van de man

Vrijdag 20 november 2020-Op 19 november wordt er jaarlijks internationale dag van de man herdacht.
Het oorspronkelijke initiatief stamt uit 1992. Het project werd op 7 februari 1992 in Sydney ingewijd door Thomas Oaster. In 1999 kreeg dit initiatief hernieuwde aandacht door Jerome Teelucksingh van Trinidad and Tobago.
Het thema dit jaar is: Better Health for Men and Boys.

In gesprek met stichting Man Mit’ Man gaven zij aan dat de waarde en rol van de man in de maatschappij belicht moet wordenVerdr werd er aangegeven dat het vaak voorkomt dat de man zijn verantwoordelijkheden niet oppakt of afwezig is. Er zijn wel mannen die het wel doen, maar de groep is klein. Stichting Man Mit’ Man is een van de weinige mannen organisaties in Suriname die jongens en mannen probeer te bereiken om te werken aan hervorming van het beeld dat ze hebben over zichzelf en hun functioneren in de maatschappij. Stichting Man Mit’ Man blijft zich inzetten om mannen te ondersteunen om hun leven op een positieve wijze in te richten. Wij laten ons daarbij leiden door principes die ons vanuit de Bijbel worden aangereikt, zegt de organisatie.
STVS JOURNAAL / M.A-