Internationale Dag van de Moedertaal

Zondag 21 februari 2021- Elk jaar herdenkt UNESCO de 21e februari de Dag van de Moedertaal. Deze dag staat in het teken van taalkundige en culturele diversiteit en meertaligheid. Voor UNESCO zijn talen het instrument om een levendig cultureel erfgoed te behouden. Met de steun van de moedertaal blijft de linguïstische en culturele traditie bestaan en zijn mensen zich meer bewust van de verschillen tussen de verschillende menselijke groepen.

Naast het Nederlands dat in Suriname algemeen beschouwd wordt als de officiële taal, zegt cultureel directeur Roseline Daan, zullen in 2021 moedertalen een zeer prominente plaats innemen in de onderlinge communicatie. Het meest opvallend is het Sranan. Deze taal, in al zijn uitdrukkingsvormen, is vandaag de dag het grootste en meest tastbare symbool van de Surinaamse culturele eenheid en gemeenschappelijke culturele rijkdom die we als natie hebben. Het Sranan is een belangrijke hulpbron voor Surinaamse mensen die geen Nederlands als moedertaal of lokale taal hebben.

Volgens de cultureel directeur worden er andere moedertalen ontwikkeld, die ook door verschillende bevolkingsgroepen worden gesproken, maar nog niet vloeiend. ‘En dat is goed, merkt ze op, ‘want het garandeert meer wederzijds begrip. Daan vestigt de aandacht op moedertalen die met uitsterven worden bedreigd. Ze roept daarom maatschappelijke organisaties, deskundigen en belanghebbenden op om een nationale discussie op gang te brengen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de revitalisering van de moedertaal, in overeenstemming met de doelstellingen van UNESCO.

Ze zegt dat alle talen mooi zijn en daarom bewaard en verder ontwikkeld moeten worden. Kijk maar naar de verschillende uitdrukkingen van talen, vooral in muziek en spoken word. ‘Het is een belangrijk element van cultureel erfgoed dat gerespecteerd moet worden. Laten we dit begrijpen en omarmen om een mooie toekomst van waardigheid en acceptatie op te bouwen.

-STVS Website-