Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid

Zaterdag 20 februari 2021 – Op 20 februari is het de Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid. Op deze dag, ingesteld door de Verenigde Naties, wordt aandacht besteed aan de ongelijkheid in de wereld. Gestreefd wordt naar een gelijke behandeling van alle mensen ongeacht ras, geslacht, leeftijd en religie of cultuur.
Gelijkheid, gelijke kansen en rechten zijn voor veel mensen nog ver te zoeken. Veel hangt af van de plaats waar je geboren wordt, wat je geaardheid is of je religie.

Op deze dag probeert men ook het bewustzijn te vergroten m.b.t. werkloosheid, sociale uitsluiting en armoede.

Mevrouw Patricia Etnel geeft een uiteenzetting hierover.

-STVS Website-