Internationale dag voor rechten van het kind

Vrijdag 20 november 2020-Vandaag is internationale dag voor rechten van het kind. Op deze dag wordt gevierd dat kinderen speciale rechten hebben. Op 20 november 1989 zijn deze rechten officieel vastgelegd.
In het kader hiervan sprak presentatrice Gail Eijk in het programma, MManten Taki met de minister van Arbeid Jeugdzaken en werkgelegenheid, Rishma Kuldipsingh. De minister zei dat wij als ouderen veel meer aandacht moeten besteden aan de problemen en gevoelens waarmee kinderen zitten. Gelet op de kwestie van Nickerie, waarbij twee jeugdigen de afgelopen week verdelgingsmiddel hebben ingenomen, kunnen wij concluderen dat wij veel meer aandacht moeten besteden, aan onze kinderen. Zij reist af naar Nickerie om meer aandacht aan deze kwestie te besteden en om samen met de plaatselijke media meer voorlichting te geven aan de kinderen daar.
Ten aanzien van kinderarbeid in Suriname, zei de bewindsvrouw dat het een maatschappelijk probleem is. Vanuit het ministerie is er volgens haar, door middel van voorlichting en gesprekken met de ouders getracht een oplossing hierin te brengen. Het ligt tenslotte wel aan de ouders wat zei met hun kinderen doen. De minister is de mening toegedaan dat er straffen en strengere maatregelen hiervoor moeten komen. Minister Kuldipsingh zei alle jeugdorganisaties te hebben uitgenodigd voor een gesprek.
STVS JOURNAAL / M.A-