Juspol geeft aanzet tot bouw Penitentiaire Inrichting in Oost Suriname

Maandag 22 februari 2021- Het Ministerie van Justitie en Politie heeft de aanzet gegeven tot de bouw van een Penitentiaire Inrichting in het district Marowijne. De bouw van de inrichting staat in lijn met de gedachte van het Openbaar Ministerie om de rechtspraak te decentraliseren in meerdere gebieden dan Paramaribo en Nickerie.

Het plan werd donderdag jongstleden gepresenteerd door Beleidsadviseur Georgine Acton, die belast is met de reorganisatie van het Korps Penitentiaire Ambtenaren en tevens project is van het Coördinator Jeugdcorrectiecentrum (JCC). De presentatie is gehouden voor de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee, de voorzitter van de vaste commissie, Edgar Sampi en directeur Operationele Dienst, Olton Helstone.

De aanwezigen hebben aan het einde van de presentatie hun kanttekeningen en opmerkingen gegeven over zaken die verder uitgewerkt moeten worden. Afgesproken is dat de Beleidsadviseur Georgine Acton in de verdere aanpak van dit project ook voorde DNA voorzitter en de Raad van ministers een presentatie verzorgt.

-STVS Nieuwsdienst-