Juspol zal optreden tegen orde verstoorders

ZONDAG 10 JANUARI 2021-Het Ministerie van Justitie en Politie zal het niet toelaten dat de rust en orde in de samenleving verstoord worden. De wereld verkeert thans in een situatie waarbij regeringen alles in het werk stellen om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. Zo ook in Suriname. De burgerij wordt er op gewezen dat zij de aangekondigde maatregelen door de Surinaamse regering serieus in acht nemen. Samenscholingen van grote groepen mensen zullen niet getolereerd worden. Personen of organisaties dienen conform de wettelijke bepalingen hun activiteiten te ontplooien. Geen enkele vorm van illegaliteit zal worden toegestaan. De politie en andere veiligheidsdiensten zullen waarnodig worden ingezet om de rust en orde te handhaven.
Voor het voeren van protestactie is er een toestemming of vergunning van de daartoe bevoegde instantie nodig. Personen of organsaties die de wettelijke bepalingen overtreden, worden er op geattendeerd zulks niet te doen. Er zal zonder aanzien des persoon hard worden opgetreden.

Ministerie van Justitie en Politie –