LVV-minister op bezoek bij Waterschap Nederland

Zondag 12 september 2021 – Minister Parmanand Sewdien heeft in het kader van drinkwatervoorziening, oppervlakte waterzuivering in de Surinamerivier en waterschappen een bezoek gebracht aan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hij heeft daar met de leiding van het Waternet van gedachten gewisseld in het kader van de bestaande samenwerking op eerdergenoemde gebieden.
Ook met het Overliggend Waterschap – Multipurpose Corantijn Project in Suriname is er samenwerking. Die samenwerking willen we uitbreiden en verder uitdiepen. Er zal ook met de deskundigen gesproken worden hoe het bodemwater van Suriname dat door de jaren heen is vervuild, kan worden gezuiverd. Er is daarvoor assistentie gevraagd hoe dat op te lossen, zegt de minister.
Het gaat bij deze ontmoeting om het totale waterbeheer zegt de bewindsman. Het houdt in hoe je omgaat met je waterbronnen en hoe je de kwaliteit gaat beheersen. Ook zullen er mogelijkheden voor trainingen bekeken worden. De minister benadrukt dat in het verlengde het beheer van waterschappen in zekere mate rekening gehouden zal moeten worden met klimaatsverandering. “Nederland heeft heel veel ervaring daarmee”, aldus minister Sewdien.
Dagelijks bestuurder Sander Mager van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht noemt het eegenoegen om met de minister te praten. Hij zegt dat partijen zich hebben gebogen over onder andere; kwaliteit en kwantiteit van water, de uitdagingen van klimaatveranderingen en vooral hoe we echt samen kunnen werken aan water.

-COMMUNICATIE DIENST SURINAME-