LVV traint landbouwvoorlichters Nickerie in herkennen quarantaine ziekten

Vrijdag 14 februari 2020- In het kader van de te houden survey voor quarantaine ziekten bij bananen en bacoven, zijn er door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een aantal voorbereidende activiteiten ontplooid. De afdeling Mycologie van het ministerie van LVV, is momenteel bezig de landbouw voorlichters theoretisch als praktisch te trainen. Deze voorlichters zullen belast worden met de uitvoer van deze survey.
Op donderdag 13 februari 2020 hebben de landbouwvoorlichters van het ressort Nickerie, ten kantore van het Multi Purpose Corantijnkanaal Project, MCP, de theoretische training voor de uitvoer van de survey bijgewoond. Vanwege de logistieke redenen zullen de voorlichters van het district Nickerie in twee dagdelen de training volgen.
De landbouwvoorlichters hebben op vrijdag 14 februari 2020 de praktische veldtraining gekregen, om verschillende quarantine ziekten zoals de Panama-ziekte en de Moko disease in het veld te herkennen. Tijdens de training werd aan de deelnemers ook aangegeven, welke acties er ondernomen moeten worden bij het herkennen van de verschillende ziekten en hoe deze onder controle gehouden moeten worden.
Na voltooiing van de training aan alle landbouw voorlichters zullen de telers geïnformeerd worden over de te houden survey. Dit alles vooruitlopend op de definitieve start van de survey. Het is van eminnent belang dat alle schakels in het geheel worden betrokken bij de voorbereiding. Het beleid van LVV is erop gericht om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op problemen die in het veld gesignaleerd worden.
NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT-