Minister Achaibersing: “Recht in de ogen aankijken met opgeheven hoofd”

Zaterdag 27 februari 2021 – “Ik ben er trots op dat ik iedereen recht in de ogen kan aankijken, met opgeheven hoofd”. Woorden van minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning op vrijdag 26 februari 2021 tijdens de behandeling van het interpellatievoorstel om de regering in de gelegenheid te stellen De Nationale Assemblée te informeren over de investeringsmaatschappij New Surfin NV.

De bewindsman stelde dat de economie van Suriname tot aan de grond is geraakt en hersteld dient te worden. Hij wil hier een bijdrage aan leveren. “Ik sta hier omdat ik ervoor gekozen heb Suriname weder op te bouwen. Ik voel mij geroepen het kapotgeslagen fundament te helpen herstellen.” Minister Achaibersing benadrukte hierbij bereid te zijn zijn schouders onder het werk te zetten. “…..Om het huis, waarvan alle fundamenten zijn kapotgeslagen, wederom op te bouwen.”

Hij voegde er vervolgens aan toe: “Ik doe dit uit vaderlandse liefde. Niet alleen met alle energie in mij, maar vooral met een opgeheven hoofd.” De bewindsman memoreerde, hetgeen hij eerder aan ’s lands vergaderzaal had voorgehouden, namelijk dat hij alle instrumenten zal inzetten om Suriname weder op te bouwen, “behalve corruptie”. De regeringsfunctionaris ging als volgt verder: “Ik heb er trots op dat ik iedereen recht in de ogen kan aankijken, met opgeheven hoofd.”

“Waar er gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt”, stelde de bewindsman op de ruis die was ontstaan rond de oprichting van New Surfin NV. Hij zegt dat de bereidheid er wel moet zijn om die fouten te erkennen en te corrigeren. De minister geeft aan zich ook met opgeheven hoofd te zullen verantwoorden voor eventueel gemaakte fouten. “U en de gemeenschap mogen mij afrekenen indien u mij betrapt op gebruik van één cent van de gemeenschap ten eigen bate.” Hij zegt voor de consequenties te zullen instaan, maar is ook bereid zijn handen in de modder te stoppen.

-Financiën & Planning-