Minister Kuldipsingh evalueert Decent Work Programme Suriname

Dinsdag 23 februari 2021-Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, heeft zich door de monitoringscommissie laten informeren over het Decent Work Country Programme Suriname II 2019-2021 (DWCP SU II). Dit programma behelst de prioriteitspunten in de samenwerking die Suriname heeft met de International Labour Organization (ILO). Het programma is tripartiet voorbereid en is ook ondertekend door de ILO, waar Suriname sinds 1976 lid van is. De eerste versie van het programma is uitgevoerd in de periode 2014-2016 en kan als succesvol worden ervaren, vooral wat betreft de ontwikkeling van de arbeidswetgeving. De evaluatiesessie heeft op vrijdag 19 februari plaatsgevonden.
Bij de evaluatie is door de commissie een uitleg gegeven aan de bewindsvrouw over de inhoud, het verloop, de stand van zaken, de kansen en de bedreigingen van het programma. Het DWCP SU II heeft wat betreft beleid 4 onderdelen te weten: wetgeving en verdragen, handhaving (arbeidsinspectie), arbeidsmarktbeleid en het bevorderen van duurzame ondernemingen. Minister Kuldipsingh heeft, naar aanleiding van de presentatie gehouden door de commissie, aangegeven dat het programma een breed karakter heeft en het beleid van vrijwel het gehele ministerie draagt. Ze gaf aan dat ze vooral de wetgeving op het gebied van seksueel molest, de ongevallenregeling en de regulering van de arbeidsmarkt als hoge prioriteit aanmerkt. Verder gaf zij aan dat vooral de versterking van de beroepsbevolking en het ondernemerschap via de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) en Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) binnen het programma ter hand moet worden genomen.
Ook stelt de bewindsvrouw dat in het kader van het programma invulling moet worden gegeven aan de vacaturebank. Zij stelde voor om naast de samenwerking met de ILO, ook zelfwerkzaamheid aan de dag te leggen waardoor er geen stagnatie ontstaat. De monitoringscommissie geeft richting aan het programma, zorgt voor de coaching en de bevordering van de uitvoering en faciliteert de samenwerking met de ILO. De commissie is tripartiet ingesteld en was in die setting ook aanwezig bij minister Kuldipsingh.

MINISTERIE VAN ARBEID, WERKGELEGENHEID EN JEUGDZAKEN-