Minister Kuldipsingh oriënteert zich op het Directoraat Jeugdzaken

DONDERDAG 30 juli 2020-De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), Rishma Kuldipsingh, heeft een oriëntatie bezoek gebracht aan het Directoraat Jeugdzaken en de bijbehorende afdelingen. Zij heeft tijdens haar bezoek het personeel toegesproken en de uitdagingen op de werkvloer aangehoord. Het bureau van de directeur Jeugdzaken, de onderdirectoraten Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) en Jeugdcentra (JC) en het Nationaal Jeugd Instituut (NJI) zijn op donderdag 30 juli aangedaan.

Tijdens de bezoeken aan de verschillende afdelingen zijn de diensten voorgehouden aan de minister. De jeugdvertegenwoordigers hebben hun behoefte aan een gesprek over het functioneren van de jeugdorganen kenbaar gemaakt. Minister Kuldipsigh heeft aangegeven open te staan voor dialoog en kijkt uit naar specifieke voorstellen voor de aanpak van vraagstukken rakende de jongeren zoals suïcide, internet gebruik en alcohol en drugs. Zij heeft de jeugdvertegenwoordigers aanbevolen om zich veel meer in het veld te begeven om een beter beeld te krijgen van de jongeren vraagstukken teneinde te weten hoe die aangepakt kan worden.

NJA en JC hebben de diensten en werkzaamheden, maar ook de uitdagingen op de werkvloer voorgehouden aan de minister. De bewindsvrouwe heeft aangegeven dat er in de komende periode gebruik gemaakt zal worden van een totale inventarisatie van het Directoraat Jeugdzaken en dat er op basis daarvan spoedige besluiten genomen zullen worden ter verbetering van het faciliteren en accommoderen van de doelgroep namelijk de jongeren. Zij kijkt uit naar een goede tevens effectieve samenwerking met het personeel.

-MINISTERIE VAN ARBEID WERKGELEGENHEID & JEUGDZAKEN-