“Minister Mathura: “De kustwacht kan opereren onder het ministerie van Defensie”

Vrijdag 20 november 2020- “De kustwacht zou wel kunnen functioneren onder Defensie”. Zo reageerde minister van Defensie Krishna Mathoera op het voorstel om de Kustwacht over te dragen aan haar ministerie tijdens de begrotingsbehandeling op dinsdag 17 november 2020. De minister verwees naar de jaarlijkse toespraak van president Chandrika Persad Santokhi, waarin het staatshoofd verklaarde dat de mobiliteit van de binnenwateren zal toenemen en dat de marine en de kustwacht samen zullen optreden.

Minister Mathoera benadrukte dat er al samenwerking is tussen het ministerie van Defensie en de Kustwacht. De overheid gaat na hoe de Kustwacht en Marine effectiever en kunnen worden ingezet.

Ze noemde het ‘echt heel inefficiënt’, dat werkarmen van zeven ministeries onder anderen:Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Justitie en Politie (Juspol), Financiën en Planning, Openbare Werken (OW), Transport Communicatie en Toerisme (TCT) en het Ministerie van Defensie zullen respectievelijk opereren in de Territoriale Wateren (TW) en de Exclusieve Economische Zone (EEZ), en zullen schepen inzetten en beheren. Volgens minister Mathoera, zou het in deze crisis natuurlijk veel goedkoper en beter zijn om een organisatie bijeen te brengen en op te zetten die toezicht en controle uitoefent en resultaten neerzet.

Volgens art. 9 lid g. Van het besluit Taakomschrijving Departementen van Algemeen Bestuursbesluit” (SB1991, nr. 58)heeft het Ministerie van Defensie de taak om toezicht te houden op alle activiteiten van TW en EEZ. c sectie. In hetzelfde artikel staat vermeld dat het ministerie de zorg heeft voor de krijsmacht. Volgens de Kustwachtwet van 5 april 2017 werd de Surinaamse Kustwacht (KWS) ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Wat haar operationele toezichthoudende en handhavende taken betreft valt het onder de Procureur-Generaal

-de boodschap/ Tanitshah Kirton-