Minister Ramadhin werkt aan verbetering dienstverlening gezondheidssector

Woensdag 18 november 2020 – Minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin werkt aan het verbeteren van de dienstverlening van de gezondheidssector. Een van de belangrijke zaken in dit verband, is dat alle onderdelen van  volksgezondheid samen moeten werken. In het parlement kaarte de minister het problematiek van de spoedeisende huisartsenposten en de dagtarieven van SZF aan. Volgens de minister is het landelijk organiseren van spoedeisende huisartsenposten ook een beleidsprioriteit.

Ik wil echter niet dat de huisartsenposten worden gerund door een zorgverzekeraar zoals die nu is. Dit brengt een zekere mate van belangenverstrengeling met zich mee. “We denken aan verschillende opties, zoals een opzet via de RGD en samenwerking met  particuliere huisartsen.” Met de nieuwe samenwerking met Nederland wordt ook ondersteuning geboden bij het opzetten van noodlocaties, waaronder triagemodellen, training en logistiek. Technische ondersteuning, want Nederland heeft jarenlange ervaring op dit gebied. De minister kondigde aan dat we in het kader van betere dienstverlening nu al moeten onderzoeken hoe werkarmen van volksgezondheid beter kunnen samenwerken. Een concreet voorbeeld is de recente verhuizing van de RGD- poli Corantijnpolder naar een nieuw pand van het SFZ in directe nabijheid. Deze poli was noodzakelijk naar een ander pand te verhuizen gezien de situatie waarin die verkeerde.

Door de verhuizing, zijn de bewoners in die regio verzekerd van veilige, maar ook een waardige zorg. Het vervallen gebouw wordt momenteel geïnspecteerd en renovatieplannen kunnen in een public-private partnership.

Het probleem van de dagtarieven speelt al jaren. De overheid vindt dat het huidig medisch financieringsmodel nader bestudeerd moet worden. Het hele zorgveld moet beseffen dat een open-eind financiering voor Suriname nu niet meer haalbaar is. ” We moeten een keuze maken uit diensten op het hele medische en professionele gebied. De inefficiëntie van de gezondheidszorg moet worden vastgesteld en het beleid zal gericht zijn op een efficiënter gebruik van middelen. ” Gezondheidswerkers zullen zich meer dan ooit aan procedures moeten houden om verspilling in de gezondheidszorg te voorkomen. In de nabije toekomst moeten belangrijke schuldeisers van ziekenhuizen worden geanalyseerd en nagestreefd, zodat spoedeisende zorg kan worden gegarandeerd. Zo hebben we recentelijk 600.000 euro aan achterstallige dialysekosten teruggevorderd en zijn we bezig de 35 miljoen SRD van BGVS in te halen. Het ziekenhuis zal nu alle betalingsachterstanden samenvoegen. In overleg met de minister van Financiën en Planning overwegen we om gefaseerd in te lopen op belangrijke crediteuren.

-de boodschap/ Tanitshah Kirton-