Onduidelijkheid over vaststelling energietarieven

Woensdag 13 oktober 2021– Er is nog veel onduidelijkheid over de wijze waarop de energietarieven zijn vastgesteld. Dit bleek gisteren tijdens debatten in De Nationale Assemblee. Minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft het in zijn presentatie uitgelegd waarom deze aangepaste energietarieven nodig zijn.

Volgens de bewindsman was deze verandering aanpassing onder ander noodzakelijk om de druk op de begroting te verminderen. De nieuwe stroomtarieven zijn in de maand juli 2021 ingegaan. Het laagste basistarief voor huishoudens is  vastgesteld op SRD. Hiernaast geldt er voor deze groep een subsidie van SRD260. Voor bedrijven geldt er een andere tarievenstructuur. Ondanks deze tegemoet koming aan bepaalde huishoudens, is er toch veel kritiek geuit vanuit het parlement. Zowel Rabin Parmessar als Asis Gajadien van respectievelijk de NDP en VHP-fractie waren het niet eens met de tarieven die door de NH minister werden gepresenteerd, omdat die duidelijk verschilden met de tarieven die in de rapportage van de Energie Autoriteit Suriname zijn opgenomen. Minister Abiamofo zal morgen ingaan op de vragen en correctiepunten vanuit de Nationale Assemblee.