ONTSLAGBELEID COVID-19 PATIENTEN VEREENVOUDIGD

MAANDAG 6 JULI 2020-COVID-19 patiënten die met milde klachten zijn opgenomen in een ziekenhuis, mogen vanaf dinsdag 7 juli 2020 eerder naar huis. “Mensen die geen risico vormen voor hun huisgenoten, hoeven niet onnodig lang weg te blijven van hun familie”, zegt infectioloog Stephen Vreden.
Tijdens de persconferentie van maandag 6 juli 2020 presenteerde Vreden de aangepaste ontslagcriteria. “Voor mensen met ernstige klachten bij opname verandert er niet veel, want je kan pas naar huis als je minstens drie dagen helemaal geen COVID-19 verschijnselen meer hebt. Maar mensen met milde klachten als hoesten en niezen, kunnen naar huis, als ze drie dagen geen klachten hebben gehad bij hun opname van zeven dagen. Mensen die bepaalde medicijnen gebruiken, afweerstoornissen, of bepaalde aandoeningen hebben waardoor hun afweer minder is, zullen wel langer in het ziekenhuis blijven, ook als zij geen klachten hebben. Bij hun diagnose wordt deze groep patiënten drie dagen geobserveerd. Bij blijvende afwezigheid van klachten worden zij dan ontslagen.” Vreden benadrukt dat klachten als verminderde reuk of smaak geen reden zijn om een patiënt niet te ontslaan.
Het ontslagbeleid is al vereenvoudigd op 12 juni 2020. Dit ontslagbeleid is ongeveer een maand geëvalueerd en het eerder ontslaan van patiënten blijkt veilig genoeg te zijn, aangezien het geen nieuwe infecties tot gevolg heeft gehad.
-HET COVID-19 MANAGEMENT TEAM-