Operaties moeten veiligheidsgevoel samenleving verder waarborgen

Dinsdag 11 februari 2020 – Het ministerie van Justitie en Politie is drukdoende enkele operaties uit te voeren om het veiligheidsgevoel van de samenleving verder te waarborgen. Niet alleen wordt er gekeken naar de gewelds- maar ook naar de verkeerscriminaliteit. Om dit aan te pakken zijn alle relevante actoren bij elkaar gekomen om een criminaliteitsbestrijdings-plan uit te zetten.

Dit zegt minister Stuart Getrouw in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII). In het plan is beschreven welke acties gevoerd moeten worden om alle vormen van criminaliteit verder in te dammen. De acties worden gevoerd voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020. Daarna volgt er wederom een evaluatiemoment. De aanpak is niet alleen een aangelegenheid van het ministerie van Justitie maar ook één waar de inlichtingendiensten, KPS, Directoraat Nationaal Veiligheid, het Nationaal Leger en de samenleving betrokken zijn. In de gebieden waar het risicocijfer hoog ligt zullen de buurtmanagers ook worden betrokken. Er zal ervoor gezorgd worden dat de politie dichterbij de samenleving is. Momenteel worden de operaties Alpha en HOOP uitgevoerd. In essentie komt het erop neer dat er streng opgetreden wordt tegen zaken die indruisen tegen het algemeen belang en wettelijke voorschriften. Minister Getrouw benadrukt dat de overheid alleen niet in staat zal zijn de veiligheid te waarborgen maar dat de samenleving daar ook een handje moet helpen. De bewindsman stelt nog geen exacte cijfers te hebben maar weet wel dat er resultaten worden geboekt. Hij verwijst naar een aantal aanhoudingen dat verricht is door de justitiele werkarmen en de wapens die in beslag zijn genomen. Verder zijn er verboden middelen tijdens verkeerscontroles ook in beslag genomen.

Minister Getrouw ging ook in op de recente acties van de politie tegen de illegale cambio’s toe. Deze actie werd aangekondigd tijdens de recente persconferenie van president Desire Bouterse. Deze illegale geldwisselkantoren waren al een poos bezig valuta te kopen en te verkopen. Deze handeling had een negatief effect op het wisselkoersbeleid. Er zijn tijdens de acties grote geldsbedragen in beslag genomen en enkele aanhoudingen verricht. Deze operatie is verricht op basis van de Wet Toezicht Geldwisselkantoren. Het is niet alleen bij de actie van vrijdag 7 februari gebleven maar de acties gaan door, verzekerde de bewindsman.

-NII-