politiekvoering leidt tot racisme

Maandag 22 februari 2021-  Een van de jongeren van de politieke partij Palu aan het woord.Historisch bekeken kunnen we bepaalde oude politieke partijen niet kwalijk nemen dat zij een etnische achterban hadden. In de geest van die tijd was dat politiek gezien normaal. Anno 2021 zijn er nu gelukkig meerdere partijen die een multi-etnische achterban hebben ontwikkeld. Helaas zijn er nog partijen die ondanks hun mooie woorden en schijndaden van hervorming nog steeds blijken in de kern etnisch politiek te bedrijven. Hoewel etnische politiek bedrijven nog niet maakt dat je een racist bent, is het wel t’ zaadje dat racisme zal doen spruiten in onze samenleving.

Benoemingsbeleid 

Regering, indien u in uw benoemingsbeleid zichtbaar aantoont dat u grotendeels alleen mensen van een bepaalde etnische groep benoemt, dan maakt u bewust of onbewust zichtbaar aan de bevolking dat u ten eerste niet daar bent voor het gehele volk of ten tweede dat u van mening bent dat andere etnische groepen geen capabele mensen hebben. Dat andere regeringen voor u dit wel gedaan zullen hebben, geeft u geen enkel recht om dit anno 2021 als gewoonterecht te misbruiken.

De wortels van racisme

Uit de bovengenoemde acties en meer begint in onze samenleving racisme te spruiten. Op sociale media eindigen discussies over hele simpele politieke issues al heel gauw op een scheldpartij van racistische uitspraken. In de media zijn er sinds kort ook enkele vooraanstaande Surinamers geweest die racistische uitspraken hebben gedaan die op hun beurt natuurlijk ook beantwoord worden door verschillende groepen en individuen in de gemeenschap. Feit is dus dat een etnisch beleid zal leiden tot racisme en dat weer tot de ondergang van onze natie.

Onze eigen verantwoordelijkheid 

Hoewel een etnisch regeringsbeleid zeker zal leiden tot het aanwakkeren van racisme in het land, neemt dat niet weg dat elke burger een eigen verantwoordelijkheid heeft. Als we alleen maar beseffen dat we allemaal kinderen zijn van de Schepper en kinderen van moeder Suriname dan zal ons moreel kompas ons doen beseffen dat we hoewel verschillend en uniek, even veel waard zijn als onze naasten. En dat het onze heilige taak is om elkaar zo te zien en te behandelen. En dat we door dit besef eenieder gelijke kansen moeten bieden. Wij moeten elkaars vele positieve kanten bejubelen en de uitspattingen die zich ook wel voordoen gezamenlijk verminderen.

Gemeenschappelijke doelen en behoeften 

Wij van de PALU zijn van mening dat we al heel gauw onze verschillen kunnen overbruggen als we ten eerste beseffen dat we allemaal behoeften en belangen hebben die gemeenschappelijk gedeeld worden ongeacht jouw etniciteit of ras. En als wij doelen stellen die gericht zijn op het behartigen van de belangen van de totale natie, wij al heel gauw racisme zullen ontwortelen en zaden van eenheid zullen planten.

Wij blijven ervan overtuigd dat alleen als wij in staat zijn bij elkaar te komen als natie om te bepalen wat wij in de toekomst willen bereiken met dit land, wij dan in staat zullen zijn om doelen te stellen en bijbehorende plannen te maken die de gehele gemeenschap zullen dienen. Als wij weten waar we naartoe gaan, dan weten we wat we moeten doen en welke capaciteiten wij nodig hebben om het werk gedaan te krijgen.

Wij roepen de regering op om in haar handelingen en beweegredenen in de uitvoering van haar beleid, zich er voortdurend van bewust te zijn, dat in onze multi-etnische samenleving, racisme kan worden aangewakkerd. Bewust, een belang behartigend of onbewust. Bezin voortdurend hierop in het belang van iedere burger, elk ras, elke etnische groep en onze republiek Suriname.

Verwey Y./ Palu jongere

 

-STVS Website-