President Santokhi: Gezamenlijk blijven bidden en werken

Maandag 23 november 2020- Tijdens de Nationale Gebedsdienst op het Onafhankelijkheidsplein in verband met het 45ste staatklundige onafhankelijkheid, riep president Chandrikapersad Santokhi ons op om te blijven bidden en samen te werken om ons geliefd land Suriname gezond te maken. In zijn toespraak herinnerde het staatshoofd ons eraan dat we in een prachtig land leven. Hoewel onze huidige economische situatie ernstig is, hebben we nog steeds veel voor aan te danken.” De eerwaarde geestelijken, zijn op hun geëigende manier ons voorgegaan in het brengen van een ode aan de Schepper in verband met 45 jaar Staatkundige onafhankelijkheid. Wij zijn hen hiervoor zeer erkentelijk”, zei de president tijdens de dienst op zondag 22 november 2020.

45 jaar geleden, op 25 november 1975, werd Suriname een onafhankelijke Republiek, een keerpunt in het politieke leven van ons land. Sinds haar oprichting strijdt de Surinaamse bevolking voor erkenning en onafhankelijkheid. President Santokhi gelooft dat we deze strijd samen zullen voortzetten en zullen blijven bouwen op de fundamenten van onze voorouders. “45 jaar onafhankelijkheid betekent groei en volwassenheid. Daarom kunnen we trots zijn op Suriname: Strey de ‘f strey, wi no sa frede. Gado de wi fesi man. Heri libi te na dede, wi sa feti gi Sranang.”

Na 45 jaar onafhankelijkheid is er een overtuiging dat alles zal slagen met de hulp van God. “Net zoals ons volkslied zei ” Gado de wi Fesimang “, sprak de president de aanwezigen toe. Ten slotte wees het staatshoofd erop dat een land en zijn volk niet meer zullen bestaan ​​als ze verdeeld zijn.” Zoals de mensen van Suriname, laten wij als volk Suriname ons land opbouwen met ons heel hart en bidden, altijd voor elkaar klaarstaan en voor de goedheid van het land. Dan zal de Almachtige God zijn zegen in verband brengen met Suriname. ”

-de boodschap/ Tanitshah Kirton-