Rabin Parmesar over verlaagde benzine prijs van 0.50 cent

Dinsdag 2 maart 2021-Fractieleider van de NDP, Rabin Parmesar vindt het een kwalijke zaak dat de regering de benzineprijs heeft verlaagd met maar 0.50 cent. Parmesar geeft aan, dat de regering de government take met SRD 1 zou verhogen. Volgens Parmesar blijkt dat niet het geval te zijn, de governnment take is hoogstwaarschijnlijk met meer dan SRD 1 verhoogd, zonder de samenleving hierover te hebben ingelicht. Tijdens regering Bouterse-Adhin geeft de fractieleider aan, dat de government take voor benzine SRD 1.30 was en voor diesel SRD 0.70. Bij de huidige regering merkt hij dat de government take 3.50 is en voor benzine 3.15.

De steeds verhoogde benzine prijzen  kan op gegeven moment negatieve gevolgen voor de productie- en transportsector opleveren. Doordat de brandstof prijs steeds wordt verhoogd, treft het de samenleving het hardst, vooral als wij kijken naar de doorsnee burger.

Er zijn voorstellen gedaan in het parlement door de NDP fractie, om op een andere manier aan financiële middelen te komen dan de belastingbetalers te belasten. Gelet op de verschillende koersen die gehanteerd worden, zorgen voor verwarring voor de samenleving. Je telt SRD 14.29 neer voor  1 US Dollar, waarbij de koers mag variëren tot SRD 16.30. Als de valutawet was aangenomen, zou deze kwestie tot het verleden behoren.

Tijdens de aanname van de valutawet, hebben de toenmalige oppositieleden niet meegewerkt. Kort na aanname van de wet, hebben de VHP en NPS een kortgeding aanhangig gemaakt tegen de Staat Suriname. De aanname van de wet zou volgens de VHP en NPS in strijd zijn met de grondwettelijke bepalingen voor de controle valutawetverkeer en transactiekantoren. De staat verloor deze case, waardoor de wet opgeschort werd.

-STVS Website-