“Regering heeft tot 15 april om gemaakte afspraken na te komen”

Donderdag 08 april 2021- “Het niet nakomen van gemaakte afspraken door de staat Suriname zal afgestraft worden”. Zo luidt de reactie van CLO-voorzitter Ronald Hooghart op de vandaag gehouden ledenvergadering. De Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO) heeft als gevolg van de gesprekken met President Chandrikapersad Santokhi besloten een ledenvergadering te houden.

De regering heeft volgens CLO-topman tot 15 april om de terugwerkende kracht  (twk) die gegeven werd aan landsdienaren uit te betalen. Er is tijdens de vergadering een motie ingediend door enkele bonden aangesloten bij de CLO. Het houden van bestuursverkiezingen is een van de zaken die in de motie is verwerkt. De CLO-voorzitter benadrukt dat er geluisterd wordt naar de oproep van de leden. De bestuursverkiezingen zullen volgens Hooghart binnenkort geschieden.

Hugo Blanker, voorzitter van de Confederatie voor Organisaties van  Landsdienaren, was ook aanwezig bij de CLO-vergadering. Blanker geeft aan dat de COL en de CLO gezamenlijk optrekken. Volgens hem is dat in het belang van de landsdienaren en niet politiek gedreven.

-Nieuwsdienst-