REGERING MOET LOONRONDE AANHOUDEN

Vrijdag 8 januari 2021- De Raad van Vakcentrales in Suriname, RAVAKSUR, stelt zich op het standpunt dat de aangekondigde loonronde die de regering eind januari 2021 heeft beloofd, aangehouden moet worden. Volgens Armand Zunder, één van de drie woordvoerders van de vakcentrale, moet de regering eerst werken aan de herziening van de belastingschijven, het omlaag brengen van de wisselkoersen en het betaalbaar houden van prijzen in de winkels.

Een ingevoerde loonronde zonder aanpassing van deze drie zaken zal funest werken voor de Surinaamse economie, zegt Zunder. Hij benadrukt dat overleg met de sociale partners erin zal resulteren dat het traject richting de implementatie van deze drie zaken gestart kan worden.

Na deze invoering kan de regering een reële loonaanpassing invoeren.

-STVS Nieuws Dienst-