Ronny Asabina over beleid huidige regering

Woensdag 3 maart 2021- Volgens BEP voorzitter, Ronny Asabina voert de regering een hypocrytisch beleid uit. Gelet op de maatregelen van regering Bouterse-Adhin, die door de toenmalige oppositie werd afgekeurd, zien wij nu dat deze regering dezelfde maatregelen uitvoerd.

Als wij kijken naar de valutawet, die door de vorige regering werd ingevoerd, waren het dezelfde mensen die nu de regering hebben gevormd, een zaak aanhangig hebben gemaakt tegen de staat. Wat zien wij gebeuren, dat zij zelf die maatregelen uitvoeren.

Er worden maatregelen door de regering getroffen, om te voldoen aan de eisen van het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Toen de voormalige regering haar besluit had genomen om naar IMF te stappen, was het de toenmalige oppositie, die ertegen was en de samenleving opriep om op straat te gaan. Volgens Asabina,  probeert de regering de koers op een kunstmatige manier in stand te houden en dat is het tegenovergestelde van een gezonde economie, waar er vrije marktmechanisme, vraag en aanbod voorkomen.

De fractieleider van de BEP geeft aan, de regering het voordeel van de twijfel te geven. Hij vreest dat de gestelde doelen niet uitgevoerd zullen worden.

 

-STVS Website-