SAMAP stimuleert samenwerking en waardeketen platform actoren ‘Niet-Hout Bosproducten’

Maandag 2 september 2019 – Landbouwers, agro-producenten, verwerkers en vertegenwoordigers van diverse organisaties en ministeries zijn bijeengekomen om een aanzet te doen naar de opzet van een waardeketen platform voor de Niet-Hout Bosproducten (Non Timber Forest Products). Dit platform kan voor deze doelgroep als basis dienen voor samenwerking, verbetering van producten en productiecapaciteit, en partnerschappen lokaal en internationaal. Dit geschiedde middels de ‘Non Timber Value Chain Stakehoders Platform Inception Workshop’ op vrijdag 30 augustus 2019 op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).
Tijdens deze workshop hebben de participanten gewerkt aan het in kaart brengen van de producten zoals podosiri, oliën, honing, kokosnoten en andere waardevolle producten afkomstig uit het bos, binnen de waardeketen structuur van de SAMAP. Vervolgens werd de realisatie van een waardeketen platform voor deze sector besproken door te brainstormen over:
Het versterken van de samenwerking binnen de keten via dit platform
Het opbouwen van vertrouwen, het stimuleren van duurzame handelsrelaties via dit platform
Structuur, bestuur en financiering van dit platform
Mogelijke uitdagingen, oplossingen, en gezamenlijke acties
Deze workshop is onderdeel van het, onder het ministerie van LVV vallend, vierjarig Suriname Agriculture Market Acces Project, SAMAP, uitgevoerd door de Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties (FAO) en gefinancierd door de Europese Unie (EU). Binnen SAMAP staat centraal betere samenwerking om te geraken tot duurzame landbouwontwikkeling, resulterend in concurrerende en veilige producten, en verbeterde markttoegang van Surinaamse producten en gewassen. SAMAP heeft reeds de Value Chain Platform Inception workshops voor de groepen wortel- en knolgewassen, en groente en fruit georganiseerd.
De minister van LVV, Rabin Parmessar, stimuleert en benadrukt de kracht van samenwerking. ‘Door samen te werken, kunnen wij meer verdienen’. Hij roept alle stakeholders op om actief te participeren en samen te werken aan het verbeteren van hun eigen kansen en daardoor ook de ontwikkeling van de agrarische sector. De overheid van Suriname beoogt resultaatgerichte uitvoering met duurzame output voor alle projecten om zo resultaatgerichte investering te hebben, bereikt van geleende en geschonken middelen. Hierbij is participatie en inbreng van alle actoren van essentieel belang.
-NII-