SBV HEEFT BEGRIP VOOR CVBS MAATREGEL

Vrijdag 8 januari 2021- Ondanks dat de Surinaamse Bankiersvereniging niet eens is met de aanpassing van het monetair beleid van de Centrale Bank van Suriname, om 39% van de kasreserves van de SRD te storten bij de moederbank, heeft de voorzitter van de SBV toch begrip voor de invoering van deze maatregel, benadrukt Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging. Volgens hem is deze maatregel van de Centrale Bank bedoeld om te voorkomen dat er niet te veel SRD’s in omloop komen.

Onlangs heeft de moederbank de SRD-kasreserve van de commerciële handelsbanken verruimd van 35% naar 39%. Volgens minister Armand Achaibersing van Financiën heeft deze maatregel van de Centrale Bank van Suriname een structureel karakter. Hiermee wil de moederbank de druk op de wisselkoers en daarmee ook op de prijzen van goederen en diensten stabiel houden

-STVS Nieuws Dienst-