SoZaVo houdt tekenwedstrijd in kader 45 jaar Onafhankelijkheid

Donderdag 19 november 2020- De regering Santokhi- Brunswijk heeft besloten om het jubileumjaar, 45 jaar Staatkundige onafhankelijkheid van Suriname niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Het verschil dit jaar is dat het een sobere viering is vanwege het COVID-19-virus. Desalniettemin moet de dag van 25 november een heugelijke dag worden voor de Surinaamse burger. In het kader hiervan wordt er een tekenwedstrijd georganiseerd. Diverse opvangcentra en instellingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) kunnen zich aanmelden voor deelname aan deze tekenwedstrijd.

Afgelopen vrijdag bezocht Minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo samen met een delegatie het Sukh dhaam kinderhuis in Commewijne Alkmaar. Hij werd warm ontvangen door de bewoners van het tehuis. Minister Ramsaran vond het een voorrecht om het kindertehuis te bezoeken en met de kinderen het Surinaamse volkslied te zingen. Voordat hij met de kinderen sprak, wees hij op de gevaren van het COVID-19-virus en het belang van het volgen van veiligheidsmaatregelen.

De minister stelde dat niet alleen jongeren kunnen deelnemen aan schilderwedstrijden, maar ook senioren van verschillende opvanginstellingen die onder zijn ministerie vallen. De registratie is al begonnen en minister Ramsaran heeft dit bericht in dit vroege stadium zelf afgeleverd. Hij wees de kinderen erop, dat de viering  dit jaar niet groot gevierd wordt vanwege Covid-19, maar dat er inplaats daarvan een tekenwedstrijd gehouden wordt. Dit stimuleert ook de creativiteit van de deelnemers. Het tehuis dat als winnaar uit de bus komt, krijgt een presentje.

Naast de viering van onafhankelijkheid, sprak minister Ramsaran ook over “Wereldkinderdag, dat valt op 20 november”. De Verenigde Naties bracht in 1954 een aanbeveling uit om een kinderdag te houden, om hiermee de kinderen actief te houden. Hij vertelde de kinderen van het tehuis dat ze ook kinderrechten en plichten hebben. “Jullie hebben allemaal rechten en plichten.” Hij herinnerde hen er ook aan om de kindertelefoonlijn en de kinderdiensten van het Bureau voor de Rechten van het Kind te gebruiken.

De viering van 45 jaar Suriname staatkundig onafhankelijk en de internationale dag van het kind zijn samen geclusterd. Daarom beoordeelt de jury de tekeningen tussen 20 en 25 november.

Minister Ramsaran vertelde de kinderen het gevoel van nationalisme en zei dat eenheid meer succes kan opleveren. Hij zei dat hij weet dat kinderen de toekomst zijn en vandaar dat het ministerie de kinderen een helpende hand biedt.  De bewindsman beseft de moeilijke tijd waarin Suriname nu verkeert en stak de jongeren een riem onder het hart.

-de boodschap/ Tanitshah Kirton-