Suriname vraagt tijdelijke uitstel van betalingen aan haar 2023 en 2026 Obligatiehouders

Zaterdag 14 november 2020-De Surinaamse autoriteiten boeken aanzienlijke vooruitgang in hun schuldbeheer strategie. Zoals bekend uit de aankondiging op 26 oktober j.l. heeft de Regering gebruik gemaakt van de 30 dagen uitstelperiode voor de rentebetaling van de 2026-obligaties. Als vervolg hierop heeft het Ministerie van Financiën en Planning nu een verzoek tot instemming met een zogenaamde ‘standstill’ gelanceerd voor houders van zowel de 2023- als de 2026-obligaties. Een en ander in overeenstemming met de leningsvoorwaarden.
Ervan uitgaande dat Suriname de goedkeuring verkrijgt voor het verzoek, zal er een uitstel zijn van bepaalde rente- en hoofdsombetalingen die anders in 2020 en begin 2021 verschuldigd zouden zijn. Deze opschorting van de betalingen zal aan meerdere doelstellingen bijdragen.
Ten eerste zal de Republiek Suriname ademruimte krijgen om de nodige maatregelen te treffen. Een van de belangrijkste maatregelen betreft het terugbrengen van het begrotingstekort en zal zorgen voor macro economische stabiliteit. Voor ondersteuning in dit kader vindt er overleg plaats met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarbij wij streven naar een overeenkomst met hen binnen afzienbare tijd.
Ten tweede, zal het uitstellen van betaling Suriname de gelegenheid geven om een schuldenbeheersingsprogramma te ontwikkelen en deze voor te leggen aan al haar crediteuren.
Ten derde, zal het uitstellen van betalingen de autoriteiten de ruimte geven om vreemde valuta te behouden om de economische crisis gecreëerd door de vorige regering, welke verergerd is door de Covid-19 pandemie, te beheersen.
-MINISTERIE VAN FINANCIËN EN PLANNING-