Terugblik op 25 november 1975

Maandag 23 november 2020- In verband met 45 jaar onafhankelijkheid, was oud-vice president Ramdien Sardjoe vandaag te gast in het programma MManten Taki. Samen met presentator Cedrick Spier werd er een terug blik gedaan op 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid.

Ramdien Sardjoe heeft 35 jaren zijn krachten gegeven in het parlement, waar hij van november 2001 tot medio 2005 als parlementsvoorzitter heeft gediend en 2005 tot 2010 de vice-president van Suriname.Volgens de ex-vice president heeft het principe van onafhankelijkheid heel lang geduurd. In 1950 kwamen er zelfs acties die moesten zorgen voor het losrukken van Nederland die moesten leiden tot de onafhankelijkheid. Sardjoe geeft aan dat hij vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw betrokken was met zaken aangaande de onafhankelijkheid. Op 28 april 1967, richtte de VHP fractie een brief naar toenmalig premier, Johan Adolf Pengel. In het schrijven werd het standpunt van de VHP duidelijk gemaakt; ze waren voorstander van een geleidelijke staatkundige ontwikkeling naar de nationale zelfstandigheid. Hiermee wordt bedoeld dat de VHP voor de nationale zelfstandigheid was, maar dat moest geleidelijk aan geschieden waarbij aandacht zou moeten worden besteed aan een eigen economische ontwikkeling en dat we economisch zelf op onze benen moesten staan. 25 november 1975 hebben we onze identiteit naar de wereld gemeenschap tot uitdrukking gebracht. We werden volwassen, zegt de oud-vice president verder.

Nu 45 jaren verder, zegt Sardjoe dat wij ondanks diversiteit op bepaalde gebieden zoals godsdienst, cultuur en etniciteit toch in harmonie met elkaar leven. Dat is een gegeven dat veel landen niet hebben. Het feit dat

wij een onafhankelijke rechterlijke macht hebben mogen wij waarderen, zei Sardjoe.

Als boodschap gaf Ramdien Sardjoe mee: “ Laten wij de vele goede dingen die wij hebben koesteren en met toewijding werken aan de ontwikkeling van ons land.”

-STVS Nieuwsdienst-