Uitbetaling achterstallig loon over de maand januari 2020

Woensdag 12 februari 2020 – Op heden dinsdag 11 januari zijn het bestuur van de Werknemers Organisatie Food en Agriculture Industries (W.O.F.A.I.) onderleiding van voorzitter Rodney Cabenda en de adviseur Michael Sallons in gesprek gegaan met de Minister, de Organisatie van Samenwerkende Autonome Vakbonden (OSAV) en andere instanties om te komen tot het uitbetalen van het achterstallige loon die de werknemers van de Food and Agriculture Industrie nog moeten ontvangen over de maand Januari 2020.

Het is de W.O.F.A.I. te samen met de minister en de OSAV gelukt een lening te bewerkstelligen om alvast het achterstalig loon over de maand januari 2020 aan de werknemers uit te betalen, dat zal geschieden op woensdag 12 januari te Jarikaba.

De W.O.F.A.I. heeft gezorgd dat ook het personeel te Nickerie uit betaald zal worden over de maand januari dat zal geschieden op donderdag 13 januari en wel op het complex van de FAI te Nickerie.

De W.O.F.A.I. wil op het hard drukken dat het gaat om geleende gelden die terug betaald zullen moeten worden en dat zij daarvoor garant heeft gestaan en zal er voor zorgen, dat deze gelden terug betaald worden.

Met deze stap die de WOFAI genomen heeft wilt zij aantonen dat haar leden en de rest van de werknemers met hun gezinnen nooit in de steek gelaten zullen worden.

verder doet het bestuur een dringend beroep op alle werknemers van de FAI, om zich meer dan ooit in te zetten om de geleende gelden terug te kunnen betalen met de inkomsten van het bedrijf en verder dat zaken voor eind februari al op rails zijn, zodat het loon van februari gegarandeerd is.

WOFAI