Vergunninghouders casino`s en kansspel kantoren krijgen nieuwe richtlijnen

Zondag 08 augustus 2021- Ruim 20 vergunninghouders van casino`s en kansspel kantoren hebben onderhoud gehad met De Gaming Board Suriname.  Het was een virtueel overleg bestaande uit directeuren, managers en compliance officers uit de kansspelsector.

Tijdens het onderhoud is er ingegaan op de recente aangekondigde richtlijnen van de Gaming Board met betrekking tot anti money laundering en antiterrorisme financiering. De sector heeft aangegeven blij te zijn met de aangekondigde richtlijnen, omdat er hiervoor behoefte bestond. Zij verwacht dat bij toekomstige richtlijnen deze realistisch zullen zijn voor de uitvoering.

De sector streeft ernaar, dat er specifieke richtlijnen komen die te maken hebben met de herkomst van middelen van bezoekers werkzaam binnen de informele sector. Alvorens specifieke richtlijnen te maken, zal de leiding van de Gaming Board zich eerst oriënteren binnen deze sector. De Gaming Board wenst hiermee de effectiviteit te waarborgen.

-STVS Website-