Verlaging kredietwaardigheid Suriname gevolg van politieke onwil

DINSDAG 06 APRIL 2021- “De recente verlaging van Surinames kredietwaardigheid door rating bureau Fitch is het resultaat van politieke onwil”. Dit zegt de voorzitter van de Vereniging van Economisten, VES, Winston Ramautarsingh. Surinames kredietwaardigheid wat betreft langlopende buitenlandse schulden is door Fitch Ratings omlaag gebracht van ‘C’ naar ‘RD’, Restricted Default. Hetgeen betekent dat het land zijn internationale schulden niet kan betalen.

De directe aanleiding voor de downgrading ligt in het feit dat de regering de aflossing op de twee Oppenheimer-obligatieleningen niet heeft gepleegd. De VES-voorzitter benadrukt dat een overeenkomst met het IMF kan zorgen voor een verbetering van het imago van Suriname. Volksvertegenwoordiger Ronny Asabina hiermee geconfronteerd, bevestigt de verbetering die teweeg kan worden gebracht. De regering moet volgens hem de daad bij het woord voegen.

VHP-fractie leider Mahinder Jogi vindt de downgrading een trieste ontwikkeling. Echter is dat niet te wijten aan het beleid van de huidige regering. Jogi is integenstelling tot de VES-voorzitter en de BEP-fractieleider voorzichtiger over de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan internationale betalingsverplichtingen. Het loslaten van de wisselkoers omwille van het verbeteren van het imago van Suriname zal volgens de VHP-topman catastrofaal zijn voor de economie.

– STVS NIEUWDIENST –