Verlenging SZF-kaarten Bazo- en BZV-verzekerden

Vrijdag 29 oktober 2020 – Het ministerie van Volksgezondheid brengt onder uw aandacht dat in de Onderraad het besluit is genomen om de geldigheidsduur op de SZF-kaarten van de Bazo- en BZV-verzekerden met een einddatum liggende in de periode 31 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, nog eens automatisch te verlengen naar 31 december 2020.

Deze verzekerden zullen niet in het bezit worden gesteld van een nieuwe SZF kaart, doch zullen zij zich met hun “oude” SZF kaart (PVC en digitaal) kunnen wenden tot de dienstverleners.

Verder zal het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting een aanvang maken met de screening van de groep Bazo en BZV verzekerden vanaf 15 november 2020.

Wij vragen de medewerking van alle verzekerden die in het bezit zijn van een SZF-kaart met als polis Bazo en BZV, waarvan de einddatum van de geldigheidsduur ligt in de periode 31 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 op de gangbare wijze gebruik te doen maken van de diensten tot en met 31 december 2020. De betaling van de geleverde diensten door zorgverleners aan eerdergenoemde verzekerden, is gegarandeerd.

-de-boodschap-