Watersleuven te Uitkijkpolder Saramacca aangelegd

Woensdag 19 juni 2019 – Medewerkers van het onder directoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben de afgelopen dagen diverse zandwegen te Uitkijkpolder, in het district Saramacca aangepakt door het handmatig graven van watersleuven, ook wel bekend als (greppels).

Na de zware regens van de afgelopen dagen bleef het regenwater achter op de zandwegen. Om verdere verslechtering van de wegen te voorkomen is met spoed ingegrepen, door watersleuven te maken zodat het water kan weg lozen richting trenzen.

Het Uitkijkpoldergebied staat bekend als een agrarisch gebied waar er overwegend aan bananenteelt wordt gedaan. Een goede infrastructuur is van eminent belang voor agrarische gebieden en het ministerie van LVV ziet erop toe dat dit altijd ‘in place’ zal blijven.

-Bron: Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij-