Werkgelegenheid en jeugd speerpunten beleid minister Kuldipsingh

VRIJDAG 31 JULI 2020-Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken(AWJ) is sinds haar aantreden als bewindsvrouw het ministerie aan het uitspitten. Hiermee krijgt ze een goed beeld van het reilen en zeilen op het ministerie. Intussen heeft de minister minutieus alles op een rij laten zetten wat ze heeft aangetroffen.
Middels presentaties hebben verschillende dienstonderdelen de minister inzicht verschaft in de problemen waarmee ze te kampen hebben in de dienstverlening naar de gemeenschap toe en /of in de uitvoering van hun werk. De meeste problemen zijn terug te voeren op een tekort aan budget. Zo gaat het personeel reeds jaren gebukt onder een structureel tekort aan kantoorbenodigdheden. Zelfs middelen die de basis-hygiëne moeten garanderen ontbreken. Door het slecht financieel bestuur van de afgelopen jaren zijn verschillende ministeries tot armoede vervallen. Het ministerie van AWJ vormt geen uitzondering hierop. Ter oriëntatie op de werkplek heeft Kuldipsingh intussen een aanvang gemaakt met werkbezoeken aan afdelingen waarbij ze het personeel een hart onder de riem steekt. Ze heeft de ambtenaren moed ingesproken om niet op te geven, maar om kracht proberen te vinden opdat met onvermoeibare ijver aan de slag kan worden gegaan. Ze verwacht dat het personeel meer dan ooit veel creativiteit en inventiviteit aan de dag zal leggen om successen te kunnen boeken.
Bij de kennismaking met haar personeel heeft de bewindsvrouw de speerpunten van haar beleid ontvouwd. De uitdagingen op het economisch- en sociaalmaatschappelijk vlak, noopt haar tot het spoedig ontwikkelen van beleidsacties die moeten uitmonden in menswaardig werkgelegenheid voor met name jongeren. Ook moeten de beleidsacties resulteren in zelfvertrouwen en persoonlijke groei bij de jeugd waardoor jeugdigen in staat zullen zijn de juiste keuzes te maken in het leven. Op afzonderlijke momenten heeft het personeel van verschillende dienstonderdelen de minister alle steun toegezegd. Bij de Arbeidsinspectie heeft de bond de approach van de bewindsvrouw gewaardeerd. Ook vanuit die hoek mag de minister op ondersteuning rekenen. De kennismakingsbezoeken aan het personeel worden de komende dagen voortgezet.

MINISTERIE VAN ARBEID WERKGELEGENHEID & JEUGDZAKEN-