Ziekte van Weil niet te onderschatten

Dinsdag 12 oktober 2021- Vorig jaar zijn ruim 50 mensen besmet geraakt met de ziekte van Weil. Dit zegt David Bakker, hoofd van de Milieu-Inspectie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. De ziekte wordt overgebracht door urine van ratten in water, op de mens. De beelden die nu volgen kunnen schokkend overkomen.

De ziekte van Weil heeft ernstige gevolgen. 20%  van de positieve gevallen kan een dodelijke afloop hebben, indien de behandeling niet tijdig wordt gestart. Volgens Bakker moet er niet alleen gelet worden op de woonomgeving, maar op elke plek die wordt bezocht. De ziekte van Weil moet serieus genomen worden. De milieu-politie moet erop toezien dat met name de bermen worden onderhouden. Het hoofd van dienst, Howard Hoogvliets merkt op dat burgers verantwoordelijk zijn voor hun eigen omgeving, inclusief de bermen voor hun woning. Hij vindt dat de samenleving niet moet wachten op de overheid.